top of page
About

Traumatische bevalling

Bevallen is pijnlijk, althans, voor de meeste vrouwen. Een bevalling kan zwaar, zeer pijnlijk en langdurig zijn. En sommige bevallingen zijn zelfs traumatisch. Ze laten een pijnlijke herinnering achter. In het dagelijks leven heb je daar misschien weinig last van. Je hebt de herinnering waarschijnlijk goed weggestopt.

Klik hier voor het verhaal van een vader

PTSS en traumaverwerking zoals EMDR

 

Misschien heeft jouw bevalling een zodanig nare herinnering bij je achtergelaten, dat er sprake is van PTSS. Dit staat voor Post Traumatisch Stress Syndroom. We spreken ook wel van een traumatische bevalling. De herinnering aan de geboorte is dan gekoppeld aan negatieve gedachten en emoties. PTTS kenmerkt zich o.a. door de volgende symptomen:

●Nu je weer zwanger bent, roept de gedachte aan een bevalling angst en onrust op

●Je droomt over je bevalling en bent schrikachtiger dan normaal

●Je voelde je tijdens je bevalling machteloos, alleen, angstig, of onzeker

●Je kijkt met een negatief gevoel terug op je bevalling

●Je voelt je schuldig over het verloop van je bevalling

●Je had het gevoel dat jouw leven of dat van de baby in gevaar was en daar heb je nu nog last van

Arjenne Hoeksema is verloskundige, coach en bevallingsverwerkingsspecialist. Zij kan in een gesprek met jou vaststellen of je in aanmerking kunt komen voor EMDR. Dat is een wetenschappelijk bewezen methode om nare, traumatische herinneringen te verwerken. (psychotrauma)

Reken op 3 gesprekken, inclusief de EMDR-sessie. Vraag je zorgverzekeraar naar de vergoeding. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Arjenne heeft een opleiding en certificaat behaald, om deze techniek te kunnen toepassen. Omdat Arjenne geen psycholoog is, is zij niet aangesloten bij de Vereniging EMDR-Nederland.

Zie ook voor verdere uitleg over EMDR: www.emdr.nl

 

 

Resetten met de EVA methode, Emotionele Visualisatie Affirmatie

 

Ieder mens heeft verwachtingen. De meeste vrouwen verwachten en hopen op een autonome en gezonde bevalling. Waarin het proces goed verloopt, ze gehoord en gezien worden en natuurlijk een gezond kind krijgen. Bevallen en het krijgen van een kind zijn zulke wezenlijke dingen in het leven van een mens, dat het vaak gaat om meer dan slechts verwachtingen, het is een levensbehoefte. Een mooie, prettige herinnering aan je bevalling, draag je je leven lang op een positieve manier met je mee. Het geeft zelfvertrouwen en rust. Omgekeerd zorgt een traumatische bevalling voor onrust, angst en stress in het lichaam. Als we die positieve bevallingservaring niet krijgen, verandert er iets in ons DNA. Dit verschijnsel noemen we epigenetica. Epigenetica is het vakgebied binnen de genetica dat de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern.

 

Bij een traumatisch verlopen bevalling gebeurt er iets bijzonders: De genen van moeder en kind blijven onveranderd, maar staan a.h.w. in een bepaalde, niet optimale, stand. Dit geeft onrust in het brein en in het lichaam. Deze afwijkende stand is ook erfelijk overdraagbaar. Een kind dat groeit in de buik van een moeder met een angststoornis, heeft zelf meer kans een angststoornis te ontwikkelen. Dit fenomeen is voor het eerst ontdekt na de instorting van de Twin Towers. Zwangere vrouwen die dit live meemaakten ervoeren veel angst en kregen procentueel gezien meer kinderen die een angststoornis ontwikkelden.

 

Door in een gesprek met de vrouw het bevallingsverhaal te ''veranderen'', komen het brein en de rest van het lichaam tot rust. De coach neemt stap voor stap de waargebeurde traumatische bevalling door en noteert in gedachten alle nare momenten. Een paar elementen zijn extra belangrijk, zoals: Was het de goede/ natuurlijke termijn waarop de bevalling plaatsvond? Ging het rustig, in controle en was de sfeer prettig? Wie waren erbij? Waar vond het plaats? Wie pakte de baby aan en werd deze welkom geheten? Was er schade bij moeder zoals een knip of een bloeding? Hoe ging het met de baby en heeft deze op enige manier geleden? Was er huid-op-huid contact?

 

Alle nare momenten worden overschreven, ofwel gereset, door de vrouw het ideale verhaal te laten vertellen en de belangrijke elementen rustig en ontspannen te laten verlopen. Terwijl de coach vragen stelt en de vrouw vertelt, creëert zij zelf een nieuwe optimale herinnering, die heel realistisch aanvoelt. De coach vraagt tussendoor steeds naar het gevoel. Dit stimuleert de rechterhersenhelft. Door te vertellen en te praten wordt het taalcentrum geactiveerd en kunnen er woorden aan het gevoel worden gegeven. Het bijzondere aan deze methode is dat de baby hier ook bij betrokken wordt. Immers, de moeder staat in contact met haar baby en als de moeder verandert, verandert de baby mee.

 

Reken op 2 gesprekken. Een intakegesprek en een resetgesprek.

 

Soms wordt de EVA methode toegepast als afsluiting van een EMDR traject, omdat EVA hierop een waardevolle aanvulling is. EMDR neemt de spanning bij de bestaande beelden weg en EVA installeert nieuwe, prettige beelden. EVA is ook een uitstekende manier om een eerdere bevalling te resetten als je nu meer dan 30 weken zwanger bent, of indien er om medische redenen geen EMDR mag worden toegepast.

IMG_2937_2.jpg
bottom of page